M İ L L İ G Ö R Ü Ş

Iskender Paşa

 

Sociaal Cultureel Centrum Iskender Pasa werd in 1980 opgericht en is sindsdien gehuisvest in Rotterdam Noord. In de loop der jaren is het centrum uitgegroeid tot een volwaardige sociaal-culturele organisatie in de wijk.

 

De organisatie is sterker georiënteerd op de samenleving en de maatschappij. Met de verhuizing naar een groter pand in 2001 is niet alleen de naam van de stichting, maar zijn ook de doelen en de activiteiten veranderd. De stichting organiseert cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, en andere van belang zijnde activiteiten om de integratie, participatie en emancipatie van de in Rotterdam-Noord wonende allochtonen en in het bijzonder Turkse jongeren, vrouwen en ouderen te bevorderen.

bevorderen. Verder tracht de stichting de contacten en de communicatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen en een brugfunctie tussen de allochtonen en de Nederlandse samenleving te vervullen.

Onze stichting is voornemens om haar projecten uit te breiden en prioriteit te geven aan o.a. onderwijsproblematiek. In dit kader willen wij een bijdrage leveren om uitval van allochtone leerlingen op het voortgezet onderwijs te voorkomen door het geven van onder andere huiswerkbegeleiding en educatief ondersteunende lessen. Onderwijsondersteuning is een van de speerpunten van onze organisatie.

Ter bevordering van de democratisering en de interne participatie worden de voorzitters van de interne organisaties ook in het hoofdbestuur vertegenwoordigd, elke bestuur heeft zijn eigen bestuursleden en is de koepel van de overige 4 interne organisaties:

  • Jongerenorganisatie Furkan
  • Vrouwenorganisatie An-Nisa
  • Schoolinternaat El Bi Runi
  • Studentenorganisatie El Buhari

 

 

 

 

Jongeren Stichting Furkan

 

 

 

 

 

 

Jongeren stichting Furkan is ontstaan vanuit de steeds groter groeiende vraag van de jongeren zelf om meer activiteiten op te zetten. Jongeren worden begeleid om activiteiten van A tot Z aan te pakken en uit te voeren. Daarnaast worden jongeren klaargestoomd om zitting te nemen in het bestuur.

 

Sporten is altijd een speerpunt geweest binnen de stichting. Ook dit onderdeel kreeg zo veel animo onder de bezoekers, dat er een aparte afdeling voor is opgericht. Deze sport en evenementen afdeling bediend zichzelf ook. Door de contributie van de eigen leden kunnen er vele sportactiviteiten worden opgezet zoals nu momenteel groep zwemmen op elke zondag middag met 55 jongeren. De afdeling heeft zelfs een eigen voetbalteam.

 

Participatie voor en door jongeren staat centraal

 

 

 

 

Vrouwen Stichting An-Nisa

 

 

 

 

 

Vanuit dezelfde groeigedachte zijn de vrouwen meer en meer activiteiten gaan opzetten voor de vrouwelijke achterban. De Stichting heeft een eigen ruimte en biedt verschillende activiteiten aan. De vrouwen die in de Stichting An-Nisa een bestuursfunctie hebben zijn al zo ver, dat zij een eigen werkplan en activiteitenbudget regelen. Stichting Iskender-Pasa fungeert daarvoor alleen nog als overkoepelend adviesorgaan en regelt bv. gemeenschappelijke kadertrainingen ed.

 

 

 

 

Stichting El Bi-Runi

 

 

 

 

 

Stichting El Bi Runi is een tak binnen de organisatie en richt gaat zich primair richten op onderwijs en educatieve activiteiten. De crèche, de bibliotheek en overige activiteiten worden onder deze stichting geschaard. De stichting richt zich op de jeugd van 4 tot 23 jaar. Er zijn 20 structurele vrijwilligers die mee helpen en begeleiden bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bestaan uit hoger opgeleide docenten in verschillende vakken en ook studenten van verschillende Rotterdamse universiteiten e.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Cultureel Centrum Iskender Paşa © 2015. Alle rechten voorbehouden